3 Korepetycje: Teoria Obwodów (Elektrotechnika), Analogowe Układy Elektroniczne, Techniki Cyfrowe

 Korepetycje
    Teoria Obwodów (Elektrotechnika), Analogowe Układy Elektroniczne, Techniki Cyfrowe

 

 

Aktualnie UDZIELAM korepetycjie
(aktualizacja 21.09.2010)

Korepetycje: (dedykowane dla studentów AGH, kierunku EiT i nie tylko)
AKTUALNE TERMINY
AKTUALNY CENNIK
KONTAKT
LOKALIZACJA

Zakres korepetycji:
Teora Obwodów I (ćwiczenia)
Teora Obwodów II (ćwiczenia, egzamin)
Analogowe Układy Elektroniczne (podstawy, ćwiczenia i laboratoria)
Układy Cyfrowe (ćwiczenia i laboratoria)
Dodatkowo:
Pomoc w rozwiązywaniu zadań (z dziedziny Elektrotechnika, Elektronika, Cyfrówa- udzielana również "zdalnie").
Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna Eurelektra,
Olimpiada Wiedzy Technicznej
(pomoc w nauce, sugestie, dodatkowe informacje).
 

Dzień dobry, jestem studentem Elektroniki na kierunku EiT wydziału EAIiE Akademii Górniczo-Hutniczej i absolwentem technikum, olimpijczykiem (laureatem olimpiad elektronicznych: Euroelektra i OWT).

Przygotowuje bardzo dobrze na kolokwia i egzaminy.. pod każdego prowadzącego na uczelni*..
*dotyczy materiału z przedmiotu Teoria Obwodów na kierunku EiT

Przy analizie obwodów przedstawiam zarówno praktyczne jak i teoretyczne podejście do problemów. Każdy problem może być nie tylko omówiony ale i zasymulowany.
W prywatnym nauczaniu mam już kilkuletnie doświadczenie..

(nie czekajcie na ostatnią chwilę -zazwyczaj tak jest)

Uwaga!: zniżki na zajęcia grupowe..

Podobnie jak w zeszłym roku udzielam korepetycji z:

Teorii Obwodów I: korepetycje obejmuje:
-podstawowe prawa i twierdzenia (Ohma, Kirchhoffa, Thevenina, Nortona..), oraz nauka rozumienia obwodu (symbole elektryczne oraz właściwości elementów: elementy bierne źródła stałe i sterowane energii),
-metody obliczeniowe (metoda prądowa oczkowa, prądów strunowych [impedancyjna],  potencjałów węzłowych [admitancyjna]),
-analiza obwodów prądu stałego oraz przemiennego sinusoidalnego (na liczbach zespolonych: obwody RLC oraz z cewkami sprzężonymi magnetycznie).
-obliczanie obwodów ze wzmacniaczami operacyjnymi.

przygotowuje do ćwiczeń pod każdego prowadzącego na kierunku EiT.

Szacowana średnia rozpiska godzin potrzebnych do opanowania materiału TO I w kolejności proponowanego programu.
Zakres: czas: min.zal

Wstęp intuicyjny (podstawowe pojęcia: gałęzie węzły i elementy: źródło prądu/napięcia, rozpoznawanie połączeń szeregowych, równoległych, trójkąt-gwiazda, liczenie rezystancji pasywnej układu, analiza bez metodowa układu).
1x45 X

Metoda Prądowa rozszerzona do metody strunowej (metoda prądów oczkowych/strunowych - impedancyjna) (zad. z kolokwiów):
3x45 X
-obwody ze źródłami napięcia. 1x45 X
-obwody ze źródłami prądu i napięcia. 1x45 X
-obwody ze źródłami prądu napięcia stałymi i sterowanymi. 1x45 X

Metoda napięciowa (metoda potencjałów węzłowych-węzłowa-admitancyjna). (zad. z kolokwiów) //zakładając że zrobiona prądowa
1x45  

Obliczanie rezystancji zastępczej obwodu aktywnego, Twierdzenie Thevenina i Nortona (zad. z kolokwiów).
1x45 X
Metoda superpozycji. 1x20  

Obwody ze wzmacniaczami operacyjnymi (zad. z kolokwiów). //zakładając że zrobiona
metoda napięciowa.
1x45  

Obwody prądu zmiennego (sinusoidalnego) (zad. z kolokwiów):
4x45 O
-Wstęp teoretyczny w oparciu o podstawowy obwód RLC (praktyczna analiza na liczbach zepspolonych, rozumienie mierników watomierza i cos(phi), obliczanie mocy) 1x45 X
-50% Przykładowe zadania (w tym ze zjawiskiem rezonansu) 1x25  
-Analiza wektorowa układów sinusoidalnych 1x45  
-Przykładowe zadania Tw.Thevenina Wzmacniacze operacyjne. 1x45 X

-Cewki sprzężone magnetycznie.
1x45 X

Teorii Obwodów II: korepetycje obejmuje:
-obwody pobudzane przebiegami odkształconymi (Fourier-owska analiza obwodów)
-
analiza obwodów w stanie nieustalonym (uproszczona dla układów I rzędu, Laplace'a, równania stanu),
-czwórniki (rozumienie fizyczne czwórników, oraz analiza obwodów z wykorzystaniem czwórników: h, z, y, oraz definicje transformatora żyratora..).

przygotowuje do ćwiczeń pod każdego prowadzącego. oraz dodatkowo do egzaminu końcowego... na kierunku EiT

Szacowana średnia rozpiska godzin potrzebnych do opanowania materiału TO II w kolejności proponowanego programu (beta).
Zakres: czas: min.zal

Obwody pobudzone przebiegami odkształconymi (analiza dyskretna Fouriera obwodów elektrycznych)
1x60 X

Stany nieustalone w obwodach I stopnia (analiza uproszczona intuicyjna, I i II prawo komutacji, rysowanie przebiegów, ustalanie warunków początkowych)
1x45  

Metoda operatorowa analizy stanów nieustalonych Laplace'a:
5x45 X
-Przekształcenia Laplace'a (przechodzenie obraz-orginał, zapis sygnałów o różnych kształcie). 1x60 X
-Transformacja obwodu elektrycznego wraz z warunkami początkowymi. 1x30 X
-Przykładowe zadania. 2x45 X

Metoda zmiennych stanu:
2x45 X
-wstęp. 1x20 X
-przykładowe zadania. 1x45 X

Czwórniki:
3x45 X
-Podstawowe pojęcia (czwórniki h,z,y,f) 1x45 X
-przykładowe zadania. 2x25 X

Filtry częstotliwościowe
1x45 X
Obwody nieliniowe. 1x45 X

Analogowych Układów Elektronicznych:
(ustawianie punktu pracy, obliczanie transmitancji układu, symulacja, dobieranie elementów, popularne układy elektroniczne)

przygotowanie do ćwiczeń i laboratoriów...

Szacowana średnia rozpiska godzin potrzebnych do opanowania materiału AUE I w kolejności proponowanego programu.
Zakres:  

Wprowadzenie

Układy wzmacniaczy tranzystorowych w różnych konfiguracjach [OE, OB, OC, OS, OG, OD, kaskoda]: wyznaczanie punktu pracy (schemat dla składowej stałej) i transmitancji (schemat dla składowej zmiennej); omówienie podstawowych właściwości; wyznaczenie pasma wzmacniacza (wyznaczanie dolnej i górnej częstotliwości granicznej)

Wzmacniacze różnicowe

Wzmacniacze mocy

Układy zasilania tranzystorów: lustro prądowe, Wilsona, Widlara, źródła napięciowe, bang-gap,

Sprzężenie zwrotne, omówienie właściwości.

Wzmacniacze operacyjne, CFA: układ odwracający, nieodwracający, całkujący różniczkujący, w konfiguracji źródła prądowego, żyrator.

Stabilizatory
Generatory: Colpittsa, Hartleya. 

Zasilacze impulsowe
PWM


Układów Cyfrowych:
(algebra boolea układy na bramkach tablice karnaugha, liczniki, przerzutniki, układy arytmetyczne, multipleksery, demultipleksery, układy sekwencyjne, model mooreya, symulacja itp.. )

Szacowana średnia rozpiska godzin potrzebnych do opanowania materiału TC w kolejności proponowanego programu.
Zakres: min.zal

Bramki logiczne: NOT, AND, OR, NOR, NAN, EX-OR, EX-NOR, OC
Algebra Boolea, minimalizacja funkcji logicznych

Tabele Karnaugha
Hazardy

Multipleksery i Demultipleksery

Przerzutniki: asynchroniczne: r-s, S'R'; synchroniczne D, J-K, T; JK-MS
Liczniki, asynchroniczne i synchroniczne

Układy Sekwencyjne
Rejestry

Rodzina '74
Układy Arytmetyczne
Pamięci
RLC
Linia długa

Przetworniki A/C C/A

Symulacja
jeżeli jest to konieczne, przykłady i zagadnienia popierane są również symulacją komputerową:Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna Eurelektra,
Olimpiada Wiedzy Technicznej

pomoc w nauce do olimpiady-rozwiązwywanie zadań z terminów z poprzednich lat, sugestie, dodatkowe informacje

Strona główna Olimpiady Euroelektra

Strona główna Olimpiady Wiedzy Technicznej
 


AKTUALNE TERMINY
(zapisane jako arkusz exela)
TERMINY KOREPETYCJI
zapisy można dokonywać w dowolnym momencie (w dowolnym momencie można też rezygnować), np. kontaktując się ze mną poprzez gadu-gadu, lub bezpośrednio w polu rozmowy Google'DOCS na stronie z terminami korepetycji (musze być zalogowany).

AKTUALNY CENNIK
proszę pytać na gg
*uwaga, cena może się zmieniać w zależności od tego ile pracy mam w danym tygodniu.. cena nie ulega zmianie dla osób z już ustalonym terminem.

KONTAKT
TEL: 721 611 664 (Plus)
GG: 5314437
email: glckin@wp.pl

LOKALIZACJA:
Miasteczko studenckie AGH
akademik DS-14 "Kapitol" p.1400A
(korepetycje w lektorium akademiku)
ul. Budryka 2
Kraków

ALTERNATYWNIE POD ADRESEM :
http://blazej.drobniuch.pl/